سفارش تبلیغ
صبا
پیش رویم بگشا پنجره ی تا از آن پنجره پرواز کنم روحم از قید تن آسوده شود هستی دیگری آغاز کنم
تاریخ : چهارشنبه 93/7/16 | 12:1 عصر | نویسنده : وستا
خدایا پر و بالم را شکستن ..
چه راحت میشکنداین دل  ...

ای رب من صدایم را میشنوی؟؟

ای مونس دلتنگیهایم!!

هر زمان که میشکنم ..

هر گاه که زخم میشود دلم از تیغ زمانه سرم را بلند میکنم

این بار هم شکسته های دلم را جمع میکنم و کنار میگذارم

دوباره می ایستم اشک هایم را نگه داشته ام برای خودت

میدانی که هیچ چیزی جز اشک ندارم....

فهمیدم هنوز به معنای واقعی آرامش ندارم

که اینگونه با هر تلنگری میشکنم!!

تمام سعیم بر این بوده آن شوم که دیگران از اعمال و رفتارم نرنجند

غافل از اینکه بیراه میرفتم!

باید آن شوم که تو میخواهی

خسته ام از حال خودم!

از غفلتم..

دوباره دنبال فرصتم تا تغییر کنم !

فرصتی که آغاز تصمیمات بزرگ باشه...
دریافت کد قفل وبلاگ