سفارش تبلیغ
صبا
پیش رویم بگشا پنجره ی تا از آن پنجره پرواز کنم روحم از قید تن آسوده شود هستی دیگری آغاز کنم
تاریخ : شنبه 92/2/28 | 5:43 عصر | نویسنده : وستا

 

میدونی چیه

تو به دلت دروغ بگو

ولی من .. نمیتونم

آخه دل بیچاره

گناه داره

طاقتشو نداره

خو دل تو بزرگه

ولی دل من خیلی کوچیکه

میشکنه

یوقت دیدی

مُردش

دل دیه

کاریش نمیشه کرد

...

میدونی چیه

گاهی حسودیم میشه بهت

تو میتونی

من نمیتونم

تو قوی هستی

من ضعیفم

...

الانم با تموم وجود دارم

ضعفمو حس میکنم

وقتی قطره های مزخرف اشک

از گونه هام میان پایین

لعنتیای چه شور هم هستن

فقط میخان منو دق بدن

....

 

 

وستا با بغض نوشت: کاش بودی کنارم

 

 

 
تاریخ : پنج شنبه 92/2/26 | 12:14 عصر | نویسنده : وستا

 

:(

س

ک

و

ت

 .

.

.

 

...

 
تاریخ : پنج شنبه 92/2/26 | 12:12 عصر | نویسنده : وستا

 

:(

 

 

وستای داغون نوشت: همه چی اینجاست
تاریخ : پنج شنبه 92/2/26 | 12:9 عصر | نویسنده : وستا
تاریخ : چهارشنبه 92/2/25 | 7:55 عصر | نویسنده : وستا

دریافت کد قفل وبلاگ