سفارش تبلیغ
صبا
پیش رویم بگشا پنجره ی تا از آن پنجره پرواز کنم روحم از قید تن آسوده شود هستی دیگری آغاز کنم
تاریخ : دوشنبه 91/8/1 | 4:42 عصر | نویسنده : وستا

 

یــک

دو

ســه

آزمایش میشه

...

فووووووووووووت

فوووووووووووت

...

 

وستای سرماخورده نوشت: همین دیه...


دریافت کد قفل وبلاگ